top of page

Bålvettreglene

Det finnes mye man bør tenke på når vi skal fyre bål ute i naturen. Under følger en liste over noen av de viktigste "reglene" å huske for å ivareta naturen vår.

1. Bruk etablerte bålplasser. Unngå unødvendig slitasje på naturen. Bruk bålplassene igjen og igjen.


2. Respekter bålforbudet.

I Norge er det generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. Du kan allikevel fyre bål på godkjente bålplasser eller i områder hvor det åpenbart ikke kan medføre brann.


 

3. Ikke gjør skade på friske trær. Du kan fint bruke brensel som du finner i naturen, så lenge det er døde trær og kvister du finner på bakken.


4. Fyr ikke bål på bart berg. Varmen fra bålet kan misfarge og lage varige sprekker i berget. 

5. Slukk bålet før du går Bål kan varme langt ned i jorden. Sørg for å slukke bålet med rikelige mengder vann. I verste fall kan bålet blusse opp igjen senere.


6. Sørg for sporløs ferdsel. Ha alltid med en søppelpose som er stor nok til ditt eget søppel og det du finner i løpet av turen..


God tur!

bottom of page